Bosanski | English
“MUREX” d.o.o. ŠPIONICA
 
Na osnovu člana 43. Statuta društva i člana 4. Pravilnika o radu direktor društva raspisuje                                                                                                                                                                                                                    
 
OGLAS
 
Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (do 3 mjeseca – s mogućnošću produženja) u Špionici, za sledeće radno mjesto:
 
  1. KOMERCIJALISTA ZA NABAVU 1 izvršilac,
 
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:
 
- VSS, VŠS, SSS
- poznavanje rada na računaru
- aktivno znanje engleskog jezika (minimalno C1 nivo)
- poželjno radno iskustvo
- vozačka dozvola B kategorije
 
Plata shodno aktima društva.
 
Uz prijavu na oglas, dostaviti kraću biografiju.
 
Sa kandidatima koji uđu u uži krug obaviti će se informativni razgovor o kome će biti blagovremeno obaviješteni.
 
Oglas ostaje otvoren do 06.03.2019. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
 
Prijave slati poštom, putem maila (dzemal.hasic@gmail.com)  ili lično dostaviti na adresu:
 
“MUREX” d.o.o. Špionica
Donja Špionica bb
75356 Špionica
0 0