Bosanski | English

O firmi

Historija…
Firma “MUREX” d.o.o. Špionica osnovana je 1991. godine kao PTP “MUREX”. Nizom zakonskih transformacija firma danas posjeduje zakonski oblik društva sa ograničenom odgovornosti i u cjelokupnom je privatnom vlasništvu.

Personal…
“MUREX” d.o.o. zapošljava 42 radnika koji predstavljaju spoj višegodišnjeg iskustva i mladih visokoobrazovanih kadrova s ciljem bolje i efikasnije organizacije, rukovođenja i osvajanja tržišta.

Misija…
Danas, “MUREX” d.o.o. predstavlja respektabilnu firmu na području uvoza i prodaje svih vrsta keramičkih pločica, sanitarne opreme i opreme za kupatila, hidroizolacionih i termoizolacionih materijala, materijala za izradu ravnih krovova i industrijskih podova. Svoje uspjehe baziramo na prvoklasnom kvalitetu roba, izuzetnom organizacijom i odnosom prema kupcima, što nam je donijelo epitet najboljih u našoj branši.

Cilj nam je ispuniti očekivanja naših kupaca i poslovnih partnera te ostvariti dugoročnu saradnju i dobre poslovne odnose. Kvalitet našeg poslovanja i zadovoljstvo kupaca i poslovnih partnera potvrđuju i mnogobrojne reference u koje se ubraja značajan broj najvećih i najatraktivnijih objekata izgrađenih u Bosni i Hercegovini. Pored ostvarenih pozitivnih rezultata u obavljanju osnovne djelatnosti “MUREX” d.o.o. potvrđuje i svoju društveno-odgovornu i humanitarnu ulogu mnogim donacijama i humanitarnim akcijama u okviru svoje društvene zajednice.

Podaci o firmi:
Identifikacioni broj: 4209013570001
PDV broj: 209013570001
Poreski broj : 03140138
Registracija: Kantonalni sud u Tuzla broj: U/I-2568/91
Matični registarski broj: 1- 2554

Transakcijski računi:
Raiffesien bank
filijala Srebrenik
1610500000280025

NLB Tuzlanska banka
filijala Srebrenik
1321500305550080

Bosna Bank International
filijala Brčko
1416010000830379
0 0